Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja

UČITELJSKI STUDIJ - OPIS PREDMETA (SILABUSI) u ak. god. 2022./2023

I.semestar  ak. god. 2022./2023.

A) OBVEZNI (TEMELJNI) PREDMETI S MATIČNOG STUDIJA:
Uvod u pedagogiju
Uvod u razvojnu psihologiju
Prirodoslovlje
Fonologija hrvatskog standardnog jezika
Engleski jezik 1
Matematika 1
Pregled svjetske povijesti
Kineziološka kultura 1

A1) IZBORNI MODUL – HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST 
Hrvatska usmena književnost 
Povijest hrvatskoga standardnog jezika 

A2) IZBORNI MODUL – LIKOVNA KULTURA 
Crtanje 
Umjetnost u kontekstu povijesti 

B) IZBORNI PREDMETI S MATIČNOG STUDIJA:
Hrvatski jezik akademske komunikacije
Zborno pjevanje 1
Razvoj kinantropoloških obilježja učenika