Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja

IV. semestar

IV.semestar  ak. god. 2022./2023.

A) OBVEZNI (TEMELJNI) PREDMETI S MATIČNOG STUDIJA:

Obiteljska pedagogija
Engleski jezik struke 2
Leksikologija hrvatskog standardnog jezika
Matematika 4
Likovna kultura 1
Glazbena kultura
Temeljni pojmovi teorije književnosti
Informatika 2
Kineziološka kultura 4

A1) IZBORNI MODUL – HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST  

Novije hrvatska književnost – romantizam 

A2) IZBORNI MODUL – LIKOVNA KULTURA

Trodimenzionalno oblikovanje i dizajn 2

B) IZBORNI PREDMETI S MATIČNOG STUDIJA

Zborno pjevanje 4
Uvod u programiranje 
Izabrana poglavlja iz filozofije odgoja 
Baština