Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja

VII. semestar

A) OBVEZNI (TEMELJNI) PREDMETI S MATIČNOG STUDIJA:

Metodika hrvatskog jezika 

Metodika matematike 

Metodika prirode i društva

Metodika likovne kulture

Metodika glazbene kulture 

Kineziološka metodika 

Stručno pedagoška praksa 3


A1) IZBORNI MODUL – HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST 
Suvremena hrvatska književnost


A2) IZBORNI MODUL – LIKOVNA KULTURA
Trodimenzionalno oblikovanje i dizajn 3


B) IZBORNI PREDMETI S MATIČNOG STUDIJA

 Zavičajna povijest 

Zborno pjevanje

Prirodna baština Hrvatske

Rad s darovitom djecom