Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja

Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja poziva Vas na predstavljanje odjelnih publikacija

Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja poziva Vas na predstavljanje odjelnih publikacija

  


 

Zbornik radova znanstveno-stručnog skupa Suvremeni pristup odgoju i obrazovanju darovite djece i učenika

Radovi u Zborniku izloženi su na znanstveno-stručnom skupu Suvremeni pristup odgoju i obrazovanju darovite djece i učenika koji se održao na Novom kampusu Sveučilišta u Zadru od 25. do 27. veljače 2016. u organizaciji Odjela za izobrazbu učitelja i odgojitelja. Brojni radovi i različita promišljanja o temi pridonijet će otklanjanju nejasnoća pri identifikaciji darovite djece i učenika. Radovi u Zborniku svakako su doprinos rasvjetljavanju problematike nedostatne kompetentnosti odgojitelja i učitelja primarnog obrazovanja za rad s darovitom djecom i učenicima.
 

 


 

Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa Dijete i estetski izričaji.

Radovi u Zborniku izloženi su na Međunarodnom znanstvenom skupa Dijete i estetski izričaji koji je održan u Zadru 13. i 14. svibnja 2011. godine u organizaciji Odjela za izobrazbu učitelja i odgojitelja Sveučilišta u Zadru. Postavljajući u središte interesa pojmove: dijete i estetski izričaj te svojim interdisciplinarnim karakterom, Zbornik nudi raznolik metodološki i tematski pristup koji je u konačnici produkt specifičnosti pojedinih znanstvenih područja koja u njemu „komuniciraju“. Autorice/i promišljaju o pojmu estetike te ga iz pozicije vlastitih disciplina nastoje tumačiti i povezivati s potrebama djece i njihovim razvojem, odgojem i obrazovanjem. Zbornik je podijeljen na nekoliko tematski povezanih skupina radova koje slijede strukturu samoga skupa.
 

 


 

Magistra Iadertina Vol. 8. No. 1. 2013.

Magistra Iadertina je znanstveni časopis koji izdaje Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja Sveučilišta u Zadru. Godišnjak Zbornik radova pokrenut je 2001., osamostaljenjem Visoke učiteljske škole u Zadru. Osnivanjem Sveučilišta u Zadru godine 2003., Zbornik postaje časopisom Odjela za izobrazbu učitelja i odgojitelja predškolske djece. Godine 2006. mijenja ime u Magistra Iadertina, zadržavajući svoju programsku usmjerenost. Objavljuje znanstvene i stručne radove koji interdisciplinarno prate programe studija za odgojitelje i učitelje. Časopis izlazi kao godišnjak.