Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja

Misija, vizija i razvojna strategija Odjela


Temeljno djelovanje Odjela polazi od izobrazbe mladih te njihova poticanja i uključivanja u istraživanja te od organizacije i provođenja znanstvenih istraživanja.  Pritom se polazi od interdisciplinarnosti i multidisciplinarnosti na čemu se zasnivaju programi ranog odgoja i primarnog obrazovanja. Prema tome, a sukladno međunarodnim okvirima u području znanosti i visokog obrazovanja cilj Odjela je doprinijeti društvu kroz afirmaciju, razvoj i promociju vrsnih oblika nastavnih i izvan nastavnih djelatnosti u području učiteljskog studija i studija predškolskog odgoja, odnosno promocija i afirmacija stručnog, znanstvenog i nastavnog rada. Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja drži kao pokretačku silu razvoja unaprjeđivanje kvalitete studijskih programa prema preporukama nadležnih tijela iz strukture Sveučilišta i prema okvirima i odredbama državnih institucija i zakonskoj regulativi, te prema smjernicama koje dolaze iz europskog obrazovnog prostora. Istaknuta misija realizira se kroz izvođenje integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija za učitelje – Učiteljskog studija, te kroz izvedbu jednopredmetnog preddiplomskog stručnog studija za odgojitelje – Predškolski odgoj te kroz rad na području izdavaštva i organiziranje različitih projekata, znanstveno – stručnih skupova na međunarodnoj razini te poticanje samostalnog rada studenata i nastavnika. Misiju Odjela zasnivamo i na djelovanju u području kulture i umjetnosti u lokalnoj zajednici, tj. afirmaciju lokalnog prostora u nacionalnom kulturnom krajoliku i u međunarodnim umjetničkim kretanjima. Sukladno misiji Sveučilišta misija Odjela je i stvaranje novih umjetničkih i kulturnih dobara koje se temelji na bogatoj baštini Zadra. Misija Odjela je i promicanje programa cjeloživotnog obrazovanja učitelja i odgojitelja koje se realiziralo u različitim oblicima doškolovanja učitelja i višegodišnjim izvanrednim studijem za odgojitelje. Odjel radi na definiranju vertikale izobrazbu učitelja prema doktorskih studijima i vertikale odgojitelja prema sveučilišnim i doktorskim studijima.

Ideje i smjernice razvoja Odjela u periodu od 2011. do 2016. opisane su u dokumentu Razvojna strategija Odjela za izobrazbu učitelja i odgojitelja Sveučilišta u Zadru.

Na II. redovitoj sjednici Stručnog vijeća Odjela od 12. studenog 2018. usvojena je:

Razvojna strategija Odjela za izobrazbu učitelja i odgojitelja Sveučilišta u Zadru za razdoblje 2018. – 2023.