Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja

PROJEKTI

Aktualni projekti

 

Aktualni projekti na kojima su nastavnici Odjela za izobrazbu učitelja i odgojitelja voditelji

  1. Uloga nastavnika u poticanju samoreguliranog učenja (UNPSRU)
  2. Publikacij Radanović
  3. Publikacija

Izvor financiranja: Sveučilište u Zadru

Šifra projekta: IP.01.2021.18

Trajanje projekta: 01.09.2021. – 01.09.2023.

Voditeljica projekta: izv. prof. dr. sc. Slavica Šimić Šašić (Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja, Sveučilište u Zadru)

Ostali članovi istraživačke grupe:

Prof. dr. sc. Mira Klarin (Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja, Sveučilište u Zadru)

Izv. prof. dr. sc. Anela Nikčević-Milković (Odjel za nastavničke studije u Gospiću, Sveučilište u Zadru)

Doc. dr. sc. Maja Cindrić, (Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja, Sveučilište u Zadru)

  1. Jezična, pismovna i kodikološka analiza fragmenata zbirke Ivana Berčića zadarske provenijencije u virtualnom istraživačkom okruženju

Ciljevi projekta su izrada baze podataka fragmenata Berčićeve zbirke zadarske provenijencije; transliteracija fragmenata Berčićeve zbirke zadarske provenijencije; jezična i pismovna analiza fragmenata;  izrada glosara na temelju tekstova fragmenata; povijesna kontekstualizacija fragmenata Berčićeve zbirke zadarske provenijencije i  istraživanje potreba znanstvenika, izrada modela i izvedba virtualnog istraživačkog okruženja za istraživanje hrvatskoglagoljske pismenosti, osobito fragmenata.

Projekt financira Sveučilište u Zadru (institucionalni projekt broj IP.01.2021.22)

Voditelj projekta: Izv. prof. dr. sc. Ivica Vigato (znanstveni savjetnik)

Aktualni projekti na kojima su nastavnici Odjela za izobrazbu učitelja i odgojitelja suradnici

IP-CORONA-2020-12-3798 Učenje biologije u epidemiološki prilagođenom istraživačkom okruženju

Izvor financiranja: Hrvatska zaklada za znanost

Trajanje projekta: 01.09.2021. – 28.02.2023.

Voditeljica projekta: prof. dr. sc. Ines RADANOVIĆ (Biološki odsjek, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilišta u Zagrebu)