Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja

Upute studentima

Postupak prijave, izrade i obrane diplomskog rada i završnog ispita- upute za nastavnike i studente - 20. srpnja 2023.

Prije obrane

 • Student piše diplomski rad uz konzultacije s mentorom.
 • Naslovnica diplomskog rada uz izjavu o akademskoj čestitosti definirana je i jednoobrazna za sve studente Sveučilišta u Zadru.
  • Upute i  obrasce  možete preuzeti na linku - NOVO
 • Diplomski rad mora obavezno sadržavati sažetak na hrvatskom i engleskom jeziku uz ključne riječi na oba jezika i naslov rad na engleskom jeziku
 • Nakon što mentor uz suglasnost povjerenstva odobri diplomski rad, student:
  • elektronski ispunjava obrazac prijave, koji je dostupan ovdje
  • prijavljuje diplomski rad studomatom.
 • Ispunjeni obrazac student šalje e-mailom u tajništvo Odjela (ematassi@unizd.hr) najmanje tjedan dana prije obrane zajedno s preslikom indeksa (ako ima indeks).
 • Prije ili neposredno nakon prijave diplomskog rada ili završnog ispita student vraća svu knjižničnu građu u sveučilišnu knjižnicu.

Za potvrdu o vraćenoj knjižnoj građi student se javlja u knjižnicu e-mailom:

Knjižnica unosi potvrdu o vraćenoj knjižničnoj građi u ISVU i o tome obavještava studenta.

Mentor u dogovoru s povjerenstvom određuje datum obrane, te o tome obavještava tajništvo i studenta.

Tajništvo oglašava obranu na mrežnim stranicama Odjela.

VAŽNO: Student više ne tiska i ne uvezuje diplomski rad i ne snima isti na CD.

Nakon obrane diplomskog rada

 • Student šalje u tajništvo e-mailom konačnu verziju diplomskog rada u pdf formatu zajedno s potvrdom mentora za predaju rada u digitalni repozitorij.
 • Pri slanju rada obavezno stavlja mentora (ako ima i komentora) na cc e-maila, kako bi mentor mogao provjeriti je li poslana ispravna zadnja verzija rada. 
 • Tajništvo šalje rad u digitalni repozitorij i obavještava knjižnicu o tome.
 • Student podnosi zahtjev za izdavanjem potvrde o završetku studija putem Microsoft obrasca na poveznici https://forms.office.com/e/XAPThLSyb8
 • Ured za prijediplomske i diplomske studije šalje e-mailom uplatnicu studentu za troškove tiskanja diplome, te izdaje studentu potvrdu o završetku studija

Nakon položenog završnog ispita

 • Student podnosi zahtjev za izdavanjem potvrde o završetku studija putem Microsoft obrasca na poveznici https://forms.office.com/e/XAPThLSyb8
 • Ured za prijediplomske i diplomske studije šalje e-mailom uplatnicu studentu za troškove tiskanja diplome, te izdaje studentu potvrdu o završetku studija

 

Studenti

 • Pitanja za završni ispit na stručnom studiju za odgojitelje možete preuzeti ovdje.

 • PITANJA ZA ZAVRŠNI ISPIT na studiju RPO možete preuzeti ovdje.

 • ODLUKA o imenovanju mentora studentima za akademsku godinu 2021./2022.

 • ODLUKA o imenovanju voditelja izvanrednog studija za akademsku godinu 2021./2022.

 • STUDENTSKA PRAKSA u osnovnoj školi Katarina Zrinska u Serdahelju (Mađarska)