Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja

Kontakti


Adresa Odjela:
Ulica dr. Franje Tuđmana 24 i


Pročelnica Odjela:
doc. dr. sc. Maja Cindrić
Telefon: 023/345-035
E-mail: mcindric@unizd.hr


Zamjenica pročelnice Odjela:
izv. prof. dr. sc. Katarina Ivon
Telefon: 023/345-047
E-mail: kivon@unizd.hr


Predstojnica Odsjeka za razrednu nastavu:
izv. prof. dr. sc. Slavica Vrsaljko
Telefon: 023-345-047
E-mail: slavicav@unizd.hr


Zamjenik predstojnice Odsjeka za razrednu nastavu:
doc. dr. sc. Tomislav Košta
Telefon: 023/345-005
E-mail:tkosta@unizd.hr


Predstojnica Odsjeka za predškolski odgoj:
izv. prof.  dr. sc. Slavica Šimić Šašić
Telefon: 023/345-009
E-mail: ssimic@unizd.hr


Zamjenica predstojnice Odsjeka za predškolski odgoj:
doc. dr. sc. Donata Vidaković Samaržija
Telefon: 023/345-002
E-mail: dovidak@unizd.hr


ECTS koordinator:
doc. dr. sc. Tomislav Košta
Telefon: 023/345-005
E-mail:tkosta@unizd.hr

 

Erasmus koordinator:
Jakov Proroković, mag. philol. angl.
Telefon: 023/345-033
E-mail:jprorokov@unizd.hr

 

Tajnica:

Telefon: 023/ 345 - 043
E-mail:tajnistvo-oiuo@unizd.hr