Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja

Kontakti


Adresa Odjela:
Ulica dr. Franje Tuđmana 24 i


Pročelnica Odjela:
doc. dr. sc. Maja Cindrić
Telefon: 023/345-035
Fax: 023/ 311-540
E-mail: mcindric@unizd.hr


Zamjenica pročelnice Odjela:
prof. dr. sc. Smiljana Zrilić
Telefon: 023/345-004
Fax: 023/311-540
E-mail: szrilic@unizd.hr


Predstojnica Odsjeka za razrednu nastavu:
izv. prof. dr. sc. Katarina Ivon
Telefon: 023-345-047
Fax: 023/311-540
E-mail: kivon@unizd.hr


Zamjenica predstojnice Odsjeka za razrednu nastavu:
doc. dr. sc. Slavica Vrsaljko
Telefon: 023/311-540
Fax: 023/311-540
E-mail:    slavicav@unizd.hr


Predstojnica Odsjeka za predškolski odgoj:
doc. dr. sc. Diana Nenadić Bilan
Telefon: 023/345-004
Fax: 023/311-540
E-mail: bnenadic@unizd.hr


Zamjenica predstojnice Odsjeka za predškolski odgoj:
doc. dr. sc. Violeta Valjan Vukić
Telefon: 023/345-032
Fax: 023/311-540
E-mail:    vvukic@unizd.hr


ECTS Koordinatorica:
doc. dr. sc. Tamara Kisovar Ivanda
Telefon: 023/345-047
Fax: 023/311-540
E-mail: tivanda@unizd.hr


Tajnica:
Emilija Matassi Botunac
Telefon: 023/ 345 - 043
Fax: 023/ 311 - 540
E-mail:ematassi@unizd.hr