Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja

Inoviranje programa učiteljskih i odgojiteljskih studija primjenom HKO-a (Inputs)

Inoviranje programa učiteljskih i odgojiteljskih studija primjenom HKO-a (Inputs)

14. ožujka 2022. održana je završna konferencija HKO projekta Inoviranje programa učiteljskih i odgojiteljskih studija primjenom HKO-a (Inputs). Nositelj projekta bio je Učiteljski fakultet iz Zagreba, a partneri su bili: Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Osijek; Učiteljski fakultet, Rijeka; Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Pula; Filozofski fakultet, Split i Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja, Zadar. Projekt je trajao tri godine, od 22. ožujka 2019. do 16. ožujka 2022. Vrijednost projekta iznosila je 3.550.324,85 kn. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Projektom su realizirani sljedeći rezultati:

  • Razvijen prijedlog standarda zanimanja: učitelj primarnog obrazovanja u skladu s HKO-om.
  • Unaprijeđeni studijski programi: preddiplomski sveučilišni studij Ranoga i predškolskoga odgoja i obrazovanja, diplomski sveučilišni studij Ranoga i predškolskoga odgoja i obrazovanja, integrirani preddiplomski i diplomski Učiteljski studij.
  • Razvijen program cjeloživotnoga obrazovanja: ravnatelj odgojno-obrazovnih ustanova.
  • Edukacija zaposlenika sa svrhom unaprjeđivanja postupaka osiguranja kvalitete visokog obrazovanja.
  • Edukacija nastavnika sa svrhom unaprjeđivanja nastavne djelatnosti u visokom obrazovanju.

Očekivani rezultati projekta usklađeni su s ključnim i strateškim dokumentima Republike Hrvatske i Europske unije. Projektom se izravno doprinosi ostvarivanju ciljeva Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije (2014). Završnom konferencijom dan je pregled svih aktivnosti odrađenih u posljednje tri godine.