Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja

Projekt MONUS

Projekt MONUS

Prvi dio projekta MONUS (Metodičko oblikovanje nastavnih sadržaja za australske subotnje škole (više na: https://www.unizd.hr/uzz/znanstveno-istrazivacki-projekti/projekti-u-tijeku/monus) Odjela za izobrazbu učitelja i odgojitelja uspješno je realiziran predstavljanjem u australskoj državi New South Weles. Uz sudjelovanje na četverodnevnoj međunarodnoj znanstvenoj konferenciji Heritage and New Horizons: Croatia and Croatians in a Global Context Conference održanoj povodom 40. godišnjice hrvatskih studija na Sveučilištu Macquarie predstavljena je radna inačica priručnika za hrvatski kao predački i nasljedni jezik Vilinska školica hrvatskoga jezika i kulture (urednici Maja Cindrić, Katarina Ivon, Donata Vidaković Samaržija, Slavica Vrsaljko, Tomislav Košta i Josip Lasić).

Predstavljanje prvoga dijela projekta MONUS, koji financijski podržava Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, održano je 14. veljače 2024. u hrvatskome klubu Kralj Tomislav. Uz urednike priručnika na predstavljanju su sudjelovali predsjednica australske udruge subotnjih škola SOHEŠ gđa Renata Nikoletić, predsjednik Savjeta Vlade RH za iseljenu Hrvatsku za Australiju gdin Zvonimir Kurtović, članica upravnoga vijeća Zaklade hrvatskih studija iz Sydney dr. sc. Jasna Novak Milić, zamjenik ravnatelja Hrvatske matice iseljenika dr. sc. Ivan Tepeš te učiteljice uključene u izvođenje nastave hrvatskoga jezika na području australske države New South Weles.

Urednici su u uvodnome dijelu predstavili zadarsko sveučilište i nakon uvodnih predavanja održali radni dio za korištenje priručnika na programima učenja hrvatskoga jezika. S učiteljima su u pojedinim dijelovima rada na priručniku proveli simulaciju izabranih nastavnih sadržaja te naglasili kako će do kraja projekta (do 30. lipnja 2024.) priručnik biti u potpunosti prilagođen specifičnim potrebama rada na subotnjim programima poučavanja hrvatskoga jezika u ovoj australskoj državi. Kako su okolnosti poučavanja hrvatskoga jezika u ovome dijelu Australije uistinu specifične (heterogenost skupina, izrazita dominacija većinskoga engleskoga jezika, udaljenost među nastavnim centrima, otežana prometna i vremenska komunikacija s matičnim državom i dr.) okupljeni su učitelji i urednici priručnika dogovorili mjesečne online sastanke vezane uz korištenje priručnika u nastavi uživo među polaznicima SOHEŠ škola u Sydneyu i okolici.

Zadarski su profesori s Odjela za izobrazbu učitelja i odgojitelja, sudjelovanjem na znanstvenoj konferenciji o važnosti očuvanja hrvatskoga jezika i kulture u današnjemu globaliziranome svijetu, predstavljanjem priručnika za učenje hrvatskoga kao nasljednoga i predačkoga jezika te predavanjima, predstavljanjima knjiga i susretom s učiteljima, potvrdili važnost i doprinos domovinske Hrvatske i njezine akademske zajednicu u održavanju i čuvanju jezika i kulture na ovome dalekome australskome prostoru u državi New South Weles.

U Australiji još uvijek živi hrvatska riječ, unatoč svim nedaćama današnjeg doba, kojoj je  potrebna stručna i znanstvena potpora iz matične zemlje iseljavanja, za njeno (o)čuvanje u nadolazećim vremenima.