Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja

A) OBVEZNI (TEMELJNI) PREDMETI S MATIČNOG STUDIJA:

Uvod u vjerojatnost i statistiku

Hrvatski jezik akademske komunikacije

Akcijska istraživanja u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju

Cjeloživotno profesionalno obrazovanje

Kurikulum predškole

B) IZBORNI PREDMETI S MATIČNOG STUDIJA:

Dječja likovnost i muzej

Sportski programi za predškolsku djecu

Hrvatski dječji klasici

C) IZBORNI PREDMETI S DRUGIH STUDIJA I SVEUČILIŠNIH CENTARA:

Bilješka: Studenti/ce mogu upisati, slušati i polagati kolegije iz ponude drugih studija. Izborni kolegiji s drugih studija i sveučilišnih centara upisuju se na temelju upisnih kvota.