Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja

Upisi 2022./2023.

Upisi u prvu godinu

 • Odluka i Natječaj za upis studenata u prvu godinu redovitih jednopredmetnih i dvopredmetnih preddiplomskih sveučilišnih studija, redovitog jednopredmetnog preddiplomskog stručnog studija i redovitih jednopredmetnih integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija na Sveučilištu u Zadru u akademskoj godini 2022./2023. (na temelju rezultata državne mature)
   
 • Odluka i Natječaj za upis studenata u prvu godinu redovitih jednopredmetnih i dvopredmetnih preddiplomskih sveučilišnih studija, redovitog jednopredmetnog preddiplomskog stručnog studija i redovitih jednopredmetnih integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija na Sveučilištu u Zadru u akad. god. 2022./2023. (na temelju rezultata razredbenog postupka)
   
 • Odluka i Natječaj za upis studenata u prvu godinu izvanrednih jednopredmetnih preddiplomskih sveučilišnih studija i izvanrednog jednopredmetnog preddiplomskog stručnog studija na Sveučilištu u Zadru u akad. god. 2022./2023. (na temelju rezultata državne mature)
   
 • Odluka i Natječaj za upis studenata u prvu godinu izvanrednih jednopredmetnih preddiplomskih sveučilišnih studija i izvanrednog jednopredmetnog preddiplomskog stručnog studija na Sveučilištu u Zadru u akad. god. 2022./2023. (na temelju rezultata razredbenog postupka)

Literatura za pripremu razredbenog ispita

Studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje

Učiteljski studij

PRIJAVE ZA RAZREDBENI (PRIJEMNI) ISPIT

Obrazac - Rani i predškolski odgoj i obrazovanje

Obrazac -  Studij za učitelje

Pristupnici trebaju u obrascu učitati (uploadati) sljedeće dokumente:

 1. domovnicu
 2. rodni list
 3. svjedodžbu o završnom ispitu ili o položenoj državnoj maturi
 4. svjedodžbe od 1. do 4. razreda srednje škole

Pripadnici hrvatske nacionalne manjine i hrvatskog iseljeništva trebaju učitati i potvrdu iz Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan RH kojom dokazuju da su pripadnici iste.UPISI U 1. GODINU PREDDIPLOMSKIH STUDIJA PUTEM RAZREDBENOG (PRIJEMNOG ISPITA)

 

Pristupnici trebaju u cijelosti ispuniti online Prijavni list i učitati (uploadati) sljedeće dokumente:
1.    skenirani primjerak osobne iskaznice
2.    obrazac za iksice – nalazi se ovdje

Više informacija možete vidjeti ovdjeINFO LETAK ZA BRUCOŠE