Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja

DRPOO - OPIS PREDMETA (SILABUSI) u ak. god. 2023./2024.

I. semestar ak. god. 2023./2024. 

A) OBVEZNI (TEMELJNI) PREDMETI S MATIČNOG STUDIJA:

Priroda i dijete

Nova paradigma ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja

Psihologija dječje igre

Inkluzivni odgoj i obrazovanje

Psihologija obitelji i roditeljstva

B) IZBORNI PREDMETI S MATIČNOG STUDIJA: 

Matematičke igre

Slikovnica i kultura čitanja u ranoj i predškolskoj dobi

Hrvatska glazbena baština

C) IZBORNI PREDMETI S DRUGIH STUDIJA I SVEUČILIŠNIH CENTARA:

Bilješka: Studenti/ce mogu upisati, slušati i polagati kolegije iz ponude drugih studija. Izborni kolegiji s drugih studija i sveučilišnih centara upisuju se na temelju upisnih kvota.