Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja

UČITELJSKI STUDIJ - OPIS PREDMETA (SILABUSI) u ak. god. 2023./2024.

II. semestar ak. god. 2023./2024. 

A) OBVEZNI (TEMELJNI) PREDMETI S MATIČNOG STUDIJA:

Psihologija djetinjstva
Morfologija hrvatskog standardnog jezika
Engleski jezik 2
Matematika 2
Geografija
Školska pedagogija
Informatika 1
Kineziološka kultura 2

A1) IZBORNI MODUL – HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST  
Hrvatska književnost srednjeg vijeka i renesanse 
Norme hrvatskog standardnog jezika 

A2) IZBORNI MODUL – LIKOVNA KULTURA
Slikarstvo 1
Umjetnost u kontekstu povijesti 2

B) IZBORNI PREDMETI S MATIČNOG STUDIJA

Ekologija 
Zborno pjevanje 2
Mediji suvremene vizualne umjetnosti
Nacionalni parkovi Hrvatske