Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja

UČITELJSKI STUDIJ - OPIS PREDMETA (SILABUSI) u ak. god. 2023./2024.

IX. semestar ak. god. 2023./2024.

A) OBVEZNI (TEMELJNI) PREDMETI S MATIČNOG STUDIJA:

Metodika hrvatskog jezika 

Metodika matematike

Metodika prirode i društva

Metodika likovne kulture

Metodika glazbene kulture 

Kineziološka metodika

Metodologija istraživanja u odgoju i obrazovanju

A1) IZBORNI MODUL – HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST 
Metodika predmeta izbornog modula 

A2) IZBORNI MODUL – LIKOVNA KULTURA
Metodika predmeta izbornog modula 

B) IZBORNI PREDMETI S MATIČNOG STUDIJA

Kineziterapeutski programi za učenike s teškoćama 

Kurikulum predškole