Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja

RPOO - OPIS PREDMETA (SILABUSI) u ak. god. 2023./2024.

III. semestar ak. god. 2023./2024. 

A) OBVEZNI (TEMELJNI) PREDMETI S MATIČNOG STUDIJA:

Zaštita zdravlja i njega predškolskog djeteta

Psihologija učenja i poučavanja

Pedagogija djece s posebnim potrebama I

Žanrovi u dječjoj književnosti 

Glazbena kultura

Likovna kultura

Vokalno-instrumentalni praktikum I 

Kineziologija

Stručna praksa II

B) IZBORNI PREDMETI S MATIČNOG STUDIJA:

Rad s Orffovim instrumentarijem

Vizualne komunikacije

Rad s darovitom djecom

C) IZBORNI PREDMETI S DRUGIH STUDIJA I SVEUČILIŠNIH CENTARA:

Bilješka: Studenti/ce mogu upisati, slušati i polagati kolegije iz ponude drugih studija. Izborni kolegiji s drugih studija i sveučilišnih centara upisuju se na temelju upisnih kvota.