Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja

RPOO - OPIS PREDMETA (SILABUSI) u ak. god. 2023./2024.

II. semestar ak. god. 2023./2024. 

A) OBVEZNI (TEMELJNI) PREDMETI S MATIČNOG STUDIJA: 
Engleski jezik II
Hrvatski jezik II
Dijete i jezik
Kineziološka kultura II
Obiteljska pedagogija 
Psihologija djetinjstva
Pedagogija ranog i predškolskog obrazovanja II 
Notno pismo
Stručna praksa I

B) IZBORNI PREDMETI S MATIČNOG STUDIJA:
Vizualna pismenost
Baština

C) IZBORNI PREDMETI S DRUGIH STUDIJA I SVEUČILIŠNIH CENTARA:
Bilješka: Studenti/ce mogu upisati, slušati i polagati kolegije iz ponude drugih studija. Izborni kolegiji s drugih studija i sveučilišnih centara upisuju se na temelju upisnih kvota.