Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja

UČITELJSKI STUDIJ - OPIS PREDMETA (SILABUSI) u ak. god. 2023./2024.

 

V. semestar ak. god. 2023./2024.


A) OBVEZNI (TEMELJNI) PREDMETI S MATIČNOG STUDIJA:


Didaktika

Inkluzivni odgoj i obrazovanje

Osnove kineziologije

Žanrovi u dječjoj književnosti

Scenska kultura

Likovna kultura 2

Glazbeni praktikum 1 

Stručno-pedagoška praksa 1


A1 IZBORNI MODUL – HRVATSKI JEZIK I KNJJIŽEVNOST 

Novija hrvatska književnost – predrealizam i realizam


A2) IZBORNI MODUL – LIKOVNA KULTURA

 Grafika 2

B) IZBORNI PREDMETI S MATIČNOG STUDIJA:


Matematičke igre u školi 

Elementarne igre u razrednoj nastavi

Zborno pjevanje V