Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja

RPOO - OPIS PREDMETA (SILABUSI) u ak. god. 2023./2024.

IV. semestar ak. god. 2023./2024.

A) OBVEZNI (TEMELJNI) PREDMETI S MATIČNOG STUDIJA: 

Matematička kultura
Pedagogija djece s posebnim potrebama II
Hrvatska dječja književnost
Lutkarstvo i scenska kultura I
Vokalno – instrumentalni praktikum II
Likovna metodika u integriranom kurikulu I
Kineziološka metodika u integriranom kurikulu I
Integrirani kurikul ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja 
Stručna praksa III

B) IZBORNI PREDMETI S MATIČNOG STUDIJA:

Dječje likovno stvaralaštvo
Prirodni oblici kretanja 

C) IZBORNI PREDMETI S DRUGIH STUDIJA I SVEUČILIŠNIH CENTARA:
Bilješka: Studenti/ce mogu upisati, slušati i polagati kolegije iz ponude drugih studija. Izborni kolegiji s drugih studija i sveučilišnih centara upisuju se na temelju upisnih kvota.