Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja

DRPOO - OPIS PREDMETA (SILABUSI) u ak. god. 2023./2024.

II. semestar ak. god. 2023./2024.

A) OBVEZNI (TEMELJNI) PREDMETI S MATIČNOG STUDIJA: 

Kultura duha
Svjetska dječja književnost 
Pedagoško vođenje i upravljanje predškolskim ustanovama
Muzejska pedagogija
Dramski odgoj
Stručna praksa I

B) IZBORNI PREDMETI S MATIČNOG STUDIJA:

Suvremene teorije u dječjoj književnosti
Ekologija
Pozitivna psihologija 

C) IZBORNI PREDMETI S DRUGIH STUDIJA I SVEUČILIŠNIH CENTARA:
Bilješka: Studenti/ce mogu upisati, slušati i polagati kolegije iz ponude drugih studija. Izborni kolegiji s drugih studija i sveučilišnih centara upisuju se na temelju upisnih kvota.