Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja

UČITELJSKI STUDIJ - OPIS PREDMETA (SILABUSI) u ak. god. 2023./2024.

VII. semestar ak. god. 2023./2024.

A) OBVEZNI (TEMELJNI) PREDMETI S MATIČNOG STUDIJA:

Metodika hrvatskog jezika 

Metodika matematike 

Metodika prirode i društva

Metodika likovne kulture

Metodika glazbene kulture 

Kineziološka metodika 

Stručno pedagoška praksa 3


A1) IZBORNI MODUL – HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST 
Suvremena hrvatska književnost

A2) IZBORNI MODUL – LIKOVNA KULTURA
Trodimenzionalno oblikovanje i dizajn 3

B) IZBORNI PREDMETI S MATIČNOG STUDIJA

 Zavičajna povijest 

Zborno pjevanje

Prirodna baština Hrvatske

Rad s darovitom djecom