Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja

UČITELJSKI STUDIJ - OPIS PREDMETA (SILABUSI) u ak. god. 2023./2024.

 

III.semestar  ak. god. 2023./2024.

A) OBVEZNI (TEMELJNI) PREDMETI S MATIČNOG STUDIJA:

Psihologija učenja
Sintaksa hrvatskog standardnog jezika
Engleski jezik struke 1
Matematika 3
Pregled povijesti hrvatskog naroda
Osnove teorije glazbe
Filozofija odgoja
Kineziološka kultura 3

A1) IZBORNI MODUL – HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST  

Ovladavanje hrvatskim standardnim jezikom
Hrvatska književnost baroka i prosvjetiteljstva  

A2) IZBORNI MODUL – LIKOVNA KULTURA

Grafika 1
Trodimenzionalno oblikovanje i dizajn 1

B) IZBORNI PREDMETI S MATIČNOG STUDIJA

Animirani film, strip i ilustracija
Internet u školi 
Zborno pjevanje 3