Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja

RPOO - OPIS PREDMETA (SILABUSI) u ak. god. 2023./2024.

VI. semestar ak. god. 2023./2024. 

A) OBVEZNI (TEMELJNI) PREDMETI S MATIČNOG STUDIJA: 

Medijska kultura
Metodologija istraživanja u predškolskom odgoju 
Završni ispit 
Glazbena metodika u integriranom kurikulu II 
Istraživačko - spoznajni integrirani kurikul 
Stručna praksa V

B) IZBORNI PREDMETI S MATIČNOG STUDIJA:

Rad s djecom s poremećajima u ponašanju 
Hrvatska usmena književnost za djecu 
Povijest budućnosti 

Dječja prava

 

 

C) IZBORNI PREDMETI S DRUGIH STUDIJA I SVEUČILIŠNIH CENTARA:
Bilješka: Studenti/ce mogu upisati, slušati i polagati kolegije iz ponude drugih studija. Izborni kolegiji s drugih studija i sveučilišnih centara upisuju se na temelju upisnih kvota.