Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja

UČITELJSKI STUDIJ - OPIS PREDMETA (SILABUSI) u ak. god. 2023./2024.

VIII. semestar ak. god. 2023./2024. 
________________________________________
A) OBVEZNI (TEMELJNI) PREDMETI S MATIČNOG STUDIJA:
________________________________________
Metodika hrvatskog jezika 2
Metodika prirode i društva 2
Metodika matematike 2
Metodika likovne kulture 2
Metodika glazbene kulture 2
Kineziološka metodika 2
Stručno-pedagoška praksa 4

A1) IZBORNI MODUL – HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST  
Hrvatska književnost u dijaspori 

A2) IZBORNI MODUL – LIKOVNA KULTURA
Slikarstvo 3

B) IZBORNI PREDMETI S MATIČNOG STUDIJA:
Izvannastavni i izvanškolski kineziološki programi
Zborno pjevanje VIII
Odabrane teme znanosti o moru 
Specifične teškoće učenja