Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja

RPOO - OPIS PREDMETA (SILABUSI) u ak. god. 2023./2024.

I.semestar  ak. god. 2023./2024.

A) OBVEZNI (TEMELJNI) PREDMETI S MATIČNOG STUDIJA:

Filozofija odgoja

Engleski jezik I 

Hrvatski jezik

Dijete i računalo 

Kineziološka kultura

Opća pedagogija 

Pedagogija ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja

Uvod u razvojnu psihologiju

B) IZBORNI PREDMETI S MATIČNOG STUDIJA

Informatička pismenost

Komunikacijske vještine odgojitelja