Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja

RPOO - OPIS PREDMETA (SILABUSI) u ak. god. 2023./2024.

V. semestar ak. god. 2023./2024. 

A) OBVEZNI (TEMELJNI) PREDMETI S MATIČNOG STUDIJA: 

Alternativne koncepcije u predškolskom odgoju

Lutkarstvo i scenska kultura II

Likovna metodika u integriranom kurikulu II 

Glazbena metodika u integriranom kurikulu I

Kineziološka metodika u integriranom kurikulu II

Jezično-komunikacijski integrirani kurikul

Stručna praksa IV

B) IZBORNI PREDMETI S MATIČNOG STUDIJA:

Estetika prostora predškolske ustanove

Dječje stvaralaštvo u pokretu

C) IZBORNI PREDMETI S DRUGIH STUDIJA I SVEUČILIŠNIH CENTARA:

Bilješka: Studenti/ce mogu upisati, slušati i polagati kolegije iz ponude drugih studija. Izborni kolegiji s drugih studija i sveučilišnih centara upisuju se na temelju upisnih kvota.