Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja

UČITELJSKI STUDIJ - OPIS PREDMETA (SILABUSI) u ak. god. 2023./2024.

VI. semestar ak. god. 2023./2024. 
________________________________________
A) OBVEZNI (TEMELJNI) PREDMETI S MATIČNOG STUDIJA:
________________________________________
Hrvatska dječja književnost
Medijska kultura
Metodika rada s učenicima s posebnim potrebama
Glazbeni praktikum 2 
Psihologija poučavanja
Stručno-pedagoška praksa 2
Uvod u vjerojatnost i statistiku
Psihologija komuniciranja

A1) IZBORNI MODUL – HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST  
Hrvatska moderna književnost 

A2) IZBORNI MODUL – LIKOVNA KULTURA
Slikarstvo 2

B) IZBORNI PREDMETI S MATIČNOG STUDIJA:
E-učenje
Multimedije u nastavi 
Zborno pjevanje VI
Valorizacija prirodne baštine u turizmu