Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja

DRPOO - OPIS PREDMETA (SILABUSI) u ak. god. 2023./2024.

IV. semestar ak. god. 2023./2024. 

A) OBVEZNI (TEMELJNI) PREDMETI S MATIČNOG STUDIJA: 

Akademski diskurs na engleskom jeziku 
Profesionalne kompetencije odgojitelja
Stručna praksa II
Diplomski rad 

B) IZBORNI PREDMETI S MATIČNOG STUDIJA:

Novi mediji i kreativne prakse 
Ritmičke i plesne strukture u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju 
Prostor, vrijeme, identitet
Cjelovit pristup zdravlju djeteta

C) IZBORNI PREDMETI S DRUGIH STUDIJA I SVEUČILIŠNIH CENTARA:
Bilješka: Studenti/ce mogu upisati, slušati i polagati kolegije iz ponude drugih studija. Izborni kolegiji s drugih studija i sveučilišnih centara upisuju se na temelju upisnih kvota.