Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja

I. semestar

A) OBVEZNI (TEMELJNI) PREDMETI S MATIČNOG STUDIJA:

Filozofija odgoja

Engleski jezik I 

Hrvatski jezik

Dijete i računalo 

Kineziološka kultura

Opća pedagogija 

Pedagogija ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja

Uvod u razvojnu psihologiju

B) IZBORNI PREDMETI S MATIČNOG STUDIJA

Informatička pismenost

Komunikacijske vještine odgojitelja